Grangärdebygdens kulturförening
Grangärdebygdens kulturförening bildades våren 2007 och flyttade in på Vikasgården, i april 2007.

Föreningen vill värna om och göra bygdens kulturarv tillgängligt för alla. Bland annat förvaltar vi på Vikasgården författaren och målaren Olle Svenssons kvarlåtenskap. Olle bodde under drygt 25 år i Sunnansjö där han skrev många av sina verk och målade vid sidan av skrivandet. Vi lyfter även fram författarinnan Eva Norberg, som bland annat skrivit fllera av våra kända psalmer.

Olika arrangemang anordnas oftast i form av föreläsningar och utställningar. Genom dessa arrangemang, som i möjligaste mån anordnas på Vikasgården, har gården kommit att bli en kulturell mötesplats i Sunnansjö.

Copyright 2014, Grangärdebygdens kulturförening 925 visits. Cookies | Webmaster